Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Smyckis.com samlar in, använder och skyddar personlig information som samlas in från besökare och kunder på vår webbplats. Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och svensk dataskyddslagstiftning.

  1. Insamling av personlig information

1.1 Informationen du ger oss: Vi kan samla in personlig information från dig när du besöker vår webbplats, registrerar dig som kund eller genomför ett köp. Denna information kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation och eventuella andra uppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss.

1.2 Automatiskt insamlad information: När du använder vår webbplats kan vi automatiskt samla in viss information om ditt besök, inklusive din IP-adress, webbläsartyp, hänvisande webbplats, besökta sidor och tidpunkten för ditt besök. Vi använder cookies och liknande tekniker för att samla in denna typ av information och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Mer information om vår användning av cookies finns i vår cookiepolicy.

  1. Användning av personlig information

2.1 Förbättring av vår webbplats och tjänster: Vi använder den insamlade informationen för att förstå dina behov och preferenser och förbättra våra produkter, tjänster och webbplats. Det kan inkludera anpassning av innehåll, erbjudanden och annonser baserat på dina intressen.

2.2 Genomförande av köp och leverans: Vi använder din personliga information för att hantera och genomföra dina köp, inklusive bearbetning av betalningar, bekräftelse av beställningar och leverans av produkter till dig. Vi kan även använda dina uppgifter för att kontakta dig angående orderstatus eller eventuella frågor om dina köp.

2.3 Kundtjänst: Vi kan använda den insamlade informationen för att besvara dina frågor, ge support och lösa eventuella klagomål eller tvister.

2.4 Marknadsföring: Med ditt samtycke kan vi använda din e-postadress och annan kontaktinformation för att skicka marknadsföringsmaterial om våra produkter, specialerbjudanden och kampanjer. Du kan när som helst avböja att ta emot sådana meddelanden genom att använda avregistreringslänken som finns i varje marknadsförings-e-post.

  1. Delning av personlig information

Vi delar endast din personliga information i följande situationer:

3.1 Leverantörer och tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med våra betrodda leverantörer och tjänsteleverantörer som behöver tillgång till informationen för att utföra tjänster å våra vägnar, såsom betalningshantering, leverans, kundsupport och marknadsföring. Dessa parter är skyldiga att skydda dina personuppgifter och använda dem endast i enlighet med våra instruktioner.

3.2 Lagliga skäl: Vi kan avslöja din personliga information om det krävs enligt lag, reglering, juridisk process eller myndighetsförfrågan.

  1. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Dessa rättigheter kan omfatta rättigheten att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter, rätten att begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

  1. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, ändring eller radering. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till auktoriserade personer som behöver veta informationen för att utföra sina uppgifter.

  1. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när det behövs. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att vara informerad om eventuella ändringar.

  1. Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår integritetspolicy eller vår hantering av personlig information, vänligen kontakta oss på följande sätt:

Smyckis.com E-post: [email protected]

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella frågor eller bekymmer du kan ha angående integritetsfrågor.